0
Tất cả tin tức

Tất cả tin tức

Bệnh thối đen (Black Rot) trên cây phong lan (do nấm Pythium và Phytophthora)

19/03/2019

Bệnh xảy ra trên tất cả các giống lan, nhưng thường gặp hơn cả là trên các giống lan ĐA THÂ... ...
Xem thêm