0
Tài liệu hướng dẫn phòng và trị nấm bệnh trên cây trồng

Tài liệu tải về

1/ THE APPLICATION OF FUGI NANO-Cu (ECO-FRIENDLY FUNGICIDE & FERTILIZER) ON COCOA PLANT. >>Tải về

2/ HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY CHANH DÂY >> Tải về

3/ HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY HOA HỒNG >> Tải về

4/ HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY ỚT >> Tải về

5/ HƯỚNG DẪN PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH TRÊN CÂY SẦU RIÊNG >> Tải về