0
Cây ăn trái

Cây ăn trái

Phòng trị bệnh thán thư, thối đen bông xoài

13/11/2020

Vào giai đoạn xoài ra chồi, nụ hoa và quả non, nếu gặp điều kiện ẩm độ cao thì bông xoài rất... ...
Xem thêm