0
Cây măng tây

Cây măng tây

Tổng hợp cách phòng và trị sâu bệnh và nấm bệnh trên cây măng tây

17/07/2019

Tổng hợp cách phòng và trị sâu bệnh và nấm bệnh trên cây măng tây: dòi đục thân, sâu khoang,... ...
Xem thêm

Kỹ thuật trồng cây măng tây theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP

28/06/2019

Hướng dẫn chuẩn bị giống cây, thời vụ trồng, chuẩn bị đất trồng, mật độ trồng, kỹ thuật tưới... ...
Xem thêm