0
Phòng trị sâu bệnh hại cây trồng

Phòng trị sâu bệnh hại cây trồng

Khắc phục hiện tượng mai vàng bị xoắn lá non do bọ trĩ

01/09/2020

Bọ trĩ hay còn gọi là bù lạch chính là nguyên nhân khiến mai vàng bị xoắn lá non, lá mai non... ...
Xem thêm