0
Quản lý nấm bệnh và côn trùng trên cây trồng

Quản lý nấm bệnh và côn trùng trên cây trồng

Tổng hợp cách phòng và trị nấm bệnh trên cây ớt

23/09/2019

Tổng hợp cách Phòng trị nấm bệnh gây hại trên cây ớt Bệnh thối cây con, thối gốc, chết rạp ... ...
Xem thêm

Kỹ thuật trồng và phòng trị bệnh trên cây hoa hồng

16/08/2019

Kỹ thuật chăm sóc hoa hồng cơ bản, chuẩn bị giống cây, thời vụ trồng, chọn giá thể, đất trồ... ...
Xem thêm

Kỹ thuật trồng thủy canh dưa leo gấp đôi sản lượng và các biện pháp phòng trị bệnh

08/08/2019

Cách tăng gấp 2 lần sản lượng và năng suất dưa leo thành phẩm. Đem lại giá trị kinh tế cao ... ...
Xem thêm

Kỹ thuật trồng và phòng trị bệnh trên cây sầu riêng

02/08/2019

Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sầu riêng. Danh sách tất cả các loại nấm bệnh, cách nhận bi... ...
Xem thêm

Tổng hợp cách phòng và trị sâu bệnh và nấm bệnh trên cây măng tây

17/07/2019

Tổng hợp cách phòng và trị sâu bệnh và nấm bệnh trên cây măng tây: dòi đục thân, sâu khoang... ...
Xem thêm

Kỹ thuật trồng và phòng trị bệnh trên cây măng tây theo tiêu chuẩn GLOBAL GAP

28/06/2019

Hướng dẫn chuẩn bị giống cây, thời vụ trồng, chuẩn bị đất trồng, mật độ trồng, kỹ thuật tướ... ...
Xem thêm