0
Quản lý nấm bệnh và côn trùng trên cây trồng

Quản lý nấm bệnh và côn trùng trên cây trồng

Bệnh thối đen (Black Rot) trên cây phong lan (do nấm Pythium và Phytophthora)

19/03/2019

Bệnh xảy ra trên tất cả các giống lan, nhưng thường gặp hơn cả là trên các giống lan ĐA THÂ... ...
Xem thêm

Cách phòng trị bệnh nấm hồng hại cây ăn trái (cây ăn quả)

27/02/2019

Bệnh nấm hồng phát triển tốt trong điều kiện nóng ẩm. Nấm ký sinh xâm nhập vào bên dưới ph... ...
Xem thêm