0
Chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì (sắn)

Chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì (sắn)

95.000₫ 140.000₫ Còn hàng

Công dụng của chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì

Chế phẩm giúp chuyển hóa dinh dưỡng nuôi củ, tăng chữ bột cho củ khoai mì vào giai đoạn tháng thứ 5 đến tháng thứ 7,

Sử dụng chế phẩm giúp bộ đanh lại, ngăn cây đi đọt non.

Nguyên lý của chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì

Chế phẩm giúp hỗ trợ làm bộ lá đanh lại, xanh dày,  giúp cây quang hợp tốt hơn, đồng thời ngăn cây đi đọt non để tập trung dinh dưỡng tạo chữ bột cho củ mì.

Thời điểm sử dụng chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì

Sử dụng chế phẩm từ 2 đến 3 lần trong giai đọan từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 7. 

Hướng dẫn pha chế phẩm tăng chữ bột củ khoai mì

Đối với bà con dùng bình phun phân bón bình thường:

Bình 16 lít nước

Pha 80ml chế phẩm với 16 lít nước.

Một chai 500ml pha được 100 lít nước.

Bình 20 lít nước Pha 100ml chế phẩm với 20 lít nước.
Bình 25 lít nước Pha 125ml chế phẩm với 20 lít nước.

 

Đối với vườn sử dụng máy bay nông nghiệp:

Sử dụng 1 lít dung dịch cho bình 40 lít nước. Sử dụng cho 1 ha vườn khoai mì.