0
Tin tức

TỔNG HỢP VÀ PHÂN LOẠI CÁC LOẠI THUỐC TRỪ NẤM BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

THUỐC TRỪ NẤM BỆNH SULPHER

Thuốc trừ nấm Sulpher vô cơ - bao gồm Sulpher nguyên tố, Sulpher & vôi Sulpher.

Thuốc trừ nấm bệnh Sulpher kiểm soát hiệu quả bệnh phấn trắng của các loại cây trồng khác nhau như ớt, đậu bắp, nho, cao su, xoài, cam quýt. Sulpher kiểm soát đốm lá tikka của lạc và đốm đen của hoa hồng. Bụi Sulpher cũng được sử dụng để xử lý hạt giống.

Thuốc diệt nấm hữu cơ Sulpher.

Dithiocarba là thuốc diệt nấm Sulpher hữu cơ. Chúng được phân chia thành:

  • Dialkyldithiocarbamtes -  Gồm Thiram, Ziram, ferban và Ziram được sử dụng làm chất bảo vệ và được phun trước khi dịch bệnh bùng phát. Nó kiểm soát bệnh bạc lá sớm của khoai tây và cà chua và bệnh thán thư của dưa chuột và đậu. Thiram thường được sử dụng để xử lý hạt giống. Xử lý hạt giống bằng Thiram giúp kiểm soát mầm bệnh sinh ra trong hạt giống cũng như mầm bệnh sinh ra trong đất. Nó kiểm soát nấm colletotrichum capsici trên ớt, thối rễ của cây lạc, hạt lúa miến smut & đốm lá Helminthosporium của cây lúa. Nó kiểm soát nhiễm trùng Pythium spp từ đất. của cà chua, thuốc lá. Nó kiểm soát đốm lá của chuối, cà chua và cà phê.
  • Monoalkyldithio carbamates - Gồm maneb, Zineb, Mancozeb, vapam & nabam. Zineb kiểm soát bệnh thán thư của đậu, ớt, dưa chuột, bệnh gỉ sắt của lúa mì, lúa miến & sương mai của nho, dưa chuột, hành tây và cải bắp, cải lá.  Mancozeb được sử dụng rộng rãi để kiểm soát bệnh bạc lá muộn của khoai tây, đốm lá cercospora của lạc, dưa chuột và củ cải đường. Bệnh đốm lá Helminthosporium của lúa, ngô, sương mai của nho và thuốc lá, bệnh gỉ sắt của lúa mì, bajra & lúa miến, đốm lá Alternaria của gừng, khoai tây, cà chua và lúa mì. Vapam kiểm soát héo bông. Nó cũng kiểm soát tuyến trùng.

THUỐC TRỪ NẤM GỐC ĐỒNG

Các chế phẩm sunfat đồng. 

Hỗn hợp Booc-đô có hiệu quả cao đối với bệnh bạc lá khoai tây, bệnh sương mai nho, bệnh gỉ sắt, bệnh héo trầu, bệnh héo hạt tiêu.

Các chế phẩm của đồng carbonate

Nó kiểm soát nhiều bệnh nấm táo, lê, đào, mận & mơ

Các chế phẩm đồng Oxychloride

Chúng thường có hiệu quả chống lại tất cả các bệnh mà hỗn hợp của Bordeaux đã có hiệu quả.

Chế phẩm nano đồng nguyên chất

Nó có phổ tác dụng rộng. Nó có khả năng xâm nhập rất nhanh vào các mô thực vật và tiêu diệt các loại nấm và vi khuẩn bằng cơ chế bất hoạt enzyme

Nhờ kích thước siêu nhỏ chỉ 5-7 nano mét, các hạt đồng nguyên chất trong chế phẩm thuốc trừ nấm nano đồng FUGI NANO-Cu có khả năng xâm nhập rất nhanh vào các mô thực vật và tiêu diệt các loại nấm và vi khuẩn bằng cơ chế bất hoạt enzyme. Ta cứ hình dung, mạng lưới của màng tế bào có kích thước lỗ khoảng 200 nano mét, trong khi hạt nano đồng trong FUGI NANO-Cu chỉ có kích thước 5-7 nano mét nên nó có thể xâm nhập và di chuyển giữa các tế bào.

Điều này đã giúp nano đồng có khả năng tác động như một thuốc nội hấp trong cây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ phòng trị nấm bệnh, các hạt đồng sẽ tiếp tục nhiệm vụ trở thành nguồn dinh dưỡng vi lượng đồng cho cây. Vì lượng đồng trong FUGI NANO-Cu rất nhỏ nên bà con không cần lo lắng về vấn đề dư lượng kim loại nặng.

 

nano-dong

nano-dong

THUỐC TRỪ NẤM THỦY NGÂN

Các loại thuốc diệt nấm thủy ngân khác nhau được bán trên thị trường là ceresan, aretan, agallol, ceresan ướt và ceresan khô, v.v ... Chúng có hiệu quả trong việc xử lý hạt giống .

CÁC HỢP CHẤT NI-TƠ DỊ VÒNG

Captan. Nó là thuốc trừ nấm dạng bảo vệ. Nó kiểm soát nấm helminthosporiose trên cây bắp, thối quả ớt & vảy táo. Nó chủ yếu được sử dụng để xử lý hạt giống.

 Folpet. Nó kiểm soát đốm đen và vảy táo.

Captofol. Nó có hiệu quả kiểm soát bệnh thối lúa và bệnh thán thư xoài.

THUỐC TRỪ NẤM QUINONE

Cloranil

Dichlone. Nó kiểm soát bệnh xoăn lá đào, vảy táo và thán thư trên đậu.

CÁC LOẠI THUỐC TRỪ NẤM KHÁC

Quintozene. Nó được sử dụng để kiểm soát mầm bệnh truyền qua đất. Nó có hiệu quả chống lại Rhizoctonia Solani, Macrophomina Phaseolina & Sclerotiana Sclerotiorum.

Dinocap. Nó có hiệu quả với bệnh phấn trắng.

Fen vitaminosulph. Nó có hiệu quả cao chống lại nấm pythium, phytophthora & Aphanomyces.

Dicloran. Nó kiểm soát nhiễm Botrytis trong một số cây trồng.

Chlorothalonil. Nó kiểm soát cả bệnh đốm lá.

THUỐC TRỪ NẤM TOÀN THÂN - SYSTEMIC FUNGICIDES

Carbendazim. Nó kiểm soát Powdery Mildews, smutdisease & bunts

Benomyl. Benomyl có hiệu quả chống lại Fusarium, Rhizoctonia, Macrophomina, Cercospora, Colletotrichum, Puricularia, Verticillium, Phomopsis, Septoria, Erysiphe, Plasmodiophora, Botrytis, Ustilago, Urocystis & Tilletia Spp.

Thiabendazole. Nó kiểm soát lúa mì bunt

Carboxin. Đây là loại thuốc diệt nấm hiệu quả nhất để kiểm soát các loại ngũ cốc lỏng lẻo bên trong .

Oxycarboxin. Nó đặc biệt hiệu quả trong việc chống lại mầm bệnh rỉ sét.

Pyracarbolid. Nó có hiệu quả chống gỉ & smut & RhizoctoniaSpp.

Metalaxyl. Metalaxyl có hiệu quả cao đối với nấm phycomyces giống nấm Phytophthrora, Pythium, Scierospora, Pseudopernospora, Plasmopara, Sclerophthora & Albugo.

Pyroquilon. Nó kiểm soát hiệu quả vụ nổ lúa.

Kitazin. Nó có hiệu quả cao đối với bệnh đạo ôn .

Tricyclazole. Nó rất đặc biệt để kiểm soát bệnh đạo ôn.

Probenazole. Nó cũng đặc biệt chống lại vụ nổ lúa.

Triadimefon. Nó có hiệu quả cao đối với bệnh phấn trắng. Italso kiểm soát các bệnh gỉ sắt.

Biloxazole. Nó có hiệu quả chống lại các bệnh cercospora & rowers.

Triademenol. Khi xử lý hạt giống, nó kiểm soát nấm mốc và bột phấn.

XEM THÊM:

>> CHẾ PHẨM TRỪ SÂU SINH HỌC NHŨ NEEM

>> BỘ CHẾ PHẨM FUGI PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH AN TOÀN DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP SẠCH

>> BỘ PHÂN BÓN CAO CẤP XỬ LÝ RA HOA ĐỒNG LOẠT

>> Báo cáo KẾT QUẢ KHẢO SÁT HIỆU LỰC của chế phẩm nano đồng (nano copper) FUGI NANO-Cu đối với nấm bệnh Phytophthora sp.

>> PHÂN BÓN AMINO ACID LÀ GÌ? TÁC DỤNG CỦA AMINO ACID ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG

>> VỀ TRANG CHỦ