0
Tin tức

Bệnh chết cây con ớt

Vì sao cây ớt giống vừa trồng xuống đã bị chết, cây con vừa ra 4-5 lá thật cùng héo dần rồi chết? Hãy kiểm tra đất và bộ rễ để xác định được nguyên nhân gây bệnh.

Nguyên nhân gây bệnh chết cây con trên ớt

 

VÌ sao cây ớt con bị chết?