0
HÓA CHẤT PHÂN BÓN

Hóa chất phân bón

Ethephon 40% kích thích mủ cao su và làm chín trái cây

250.000₫

Ethephon 40% kích thích mủ cao su và làm chín trái cây Tên thương phẩm: Ethrel (Mỹ); Flodimex (Đức)...Xem thêm