0
Tin tức

Tổng hợp các loại nấm bệnh gây hại trên các loại cỏ sân golf, sân thể thao, bóng đá

Tổng hợp các loại nấm bệnh gây hại trên các loại cỏ sân golf, sân thể thao, bóng đá 

NẤM BỆNH HẠI RỄ CỎ SÂN GOLF, SÂN BÓNG ĐÁ, SÂN VƯỜN, BIỆT THỰ 

Necrotic Ring Spot

Tác nhân gây hại: Nấm Ophiosphaerella korrae

Loại cỏ thường bị nhiễm bệnh:  Kentucky bluegrass, annual bluegrass, rough bluegrass, fine-leaf fescue

Spring Dead Spot

Tác nhân gây hại: Ophiosphaerella korrae, Ophiosphaerella herpotricha, và Ophiosphaerella narmari Loại cỏ thường bị nhiễm bệnh: Bermudagrass và buffalograss

Summer Patch

Tác nhân gây hại: Magnaporthe poae

Loại cỏ thường bị nhiễm bệnh:

Annual bluegrass, Kentucky bluegrass, and fine-leaf fescue

Take-all Patch

Tác nhân gây hại: Gaeumannomyces graminis var. avenae

Loại cỏ thường bị nhiễm bệnh: Bentgrass