0
Tin tức

Danh sách mã số vườn trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

xuat-khau-chuoi

XEM THÊM: Tổng quan thị trường xuất khẩu chuối Việt Nam

Danh sách mã số vườn trồng chuối xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc

Province 

(Tỉnh)

Number

(Số thứ tự)

Origin: County, Province/Autonomous/Municipality directly

(Địa phương)

  English Name of Orchard

(Tên tiếng Anh của vườn trồng)

Address in English

(Địa chỉ vùng trồng bằng tiếng Anh)

Registered Number

(Mã số vườn trồng)

AN GIANG 1 TRI TON, AN GIANG Subregion Vinh Lac Orchard Vinh Gia Commune- Tri Ton District, An Giang Province VN-AGOR-0003
2 TRI TON, AN GIANG Subregion VT3-Kenh Ranh Orchard Vinh Phuoc Commune- Tri Ton District, An Giang Province VN-AGOR-0004
3 TRI TON, AN GIANG Tri Ton  Orchard Tan Tien Commune- Tri Ton District, An Giang Province VN-AGOR-0005
14 TRI TON, AN GIANG High-tech agricultural Vifaba Vinh Phuoc Commune- Tri Ton District, An Giang Province VN-AGOR-0014
BAC LIEU 1 VINH LOI, BAC LIEU  Vinh Loi Orchard Vinh Loi District - Bac Lieu Province VN - BLOR-0002
2  PHUOC LONG, BAC LIEU  Phuoc Long Orchard   Phuoc Long District - Bac Lieu Province  VN - BLOR-0003
3 HOA BINH, BAC LIEU   Hoa Binh Orchard  Hoa Binh District - Bac Lieu Province  VN - BLOR-0004
4 HONG DAN, BAC LIEU   Hong Dan Orchard  Hong Dan District - Bac Lieu Province  VN - BLOR-0005
5 GIA RAI, BAC LIEU   Gia Rai Orchard  Gia Rai District - Bac Lieu Province  VN - BLOR-0006
6 DONG HAI, BAC LIEU  Dong Hai Orchard Dong Hai District - Bac Lieu Province VN - BLOR-0007
7 BAC LIEU, BAC LIEU  Bac Lieu Orchard Bac Lieu Town, Bac Lieu Province VN - BLOR-0008
QUANG TRỊ 1 HUONG HOA, QUANG TRI Tan Lap Orchard Tan Lap Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0001
2 HUONG HOA, QUANG TRI Tan Long  Orchard Tan Long Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0002
3 HUONG HOA, QUANG TRI Tan Thanh  Orchard Tan Thanh Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0003
4 HUONG HOA, QUANG TRI Lao Bao Orchard Lao Bao Townlet - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0004
5 HUONG HOA, QUANG TRI Thuan Orchard Thuan Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0005
6 HUONG HOA, QUANG TRI Huong Loc Orchard Huong Loc Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0006
7 HUONG HOA, QUANG TRI Thanh  Orchard Thanh Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0007
8 HUONG HOA, QUANG TRI A Xinh   Orchard A Xinh Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0008
9 HUONG HOA, QUANG TRI A Tuc  Orchard A Tuc Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0009
10 HUONG HOA, QUANG TRI Xy  Orchard Xy Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0010
11 HUONG HOA, QUANG TRI A Doi  Orchard A Doi Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0011
12 HUONG HOA, QUANG TRI Ba Tang  Orchard Ba Tang Commune - Huong Hoa District, Quang Tri Province VN - QTOR - 0012
TRA VINH 1 TRA CU, TRA VINH Phuoc Hung Commune  - Tra Cu   Phuoc Hung Commune  - Tra Cu  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0033
2 TRA CU, TRA VINH Tan Son Commune - Tra Cu   Tan Son Commune - Tra Cu  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0034
3 TRA CU, TRA VINH An Quang Huu Commune  - Tra Cu   An Quang Huu Commune  - Tra Cu  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0035
4 CAU KE, TRA VINH Tam Ngai Commune - Cau Ke   Tam Ngai Commune - Cau Ke   District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0036
5 CAU KE, TRA VINH An Phu Tan Commune - Cau Ke   An Phu Tan Commune - Cau Ke  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0037
6 CAU KE, TRA VINH Hoa Tan Commune - Cau Ke   Hoa Tan Commune - Cau Ke   District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0038
7 CAU KE, TRA VINH Ninh Thoi Commune  - Cau Ke   Ninh Thoi Commune  - Cau Ke  District, Tra Vinh Province   VN - TVOR -0039
8 CHAU THANH, TRA VINH Luong Hoa Commune  - Chau Thanh   Luong Hoa Commune  - Chau Thanh  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0040
9 CHAU THANH, TRA VINH Nguyet Hoa Commune - Chau Thanh   Nguyet Hoa Commune - Chau Thanh  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0041
10 CHAU THANH, TRA VINH Hung My Commune - Chau Thanh    Hung My Commune - Chau Thanh   District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0042
11 CANG LONG, TRA VINH Dai Phuc Commune - Cang Long   Dai Phuc Commune - Cang Long  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0043
12 CANG LONG, TRA VINH Dai Phuoc Commune -  Cang Long District Dai Phuoc Commune -  Cang Long  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0044
13 CANG LONG, TRA VINH Nhi Long Phu Commune  - Cang Long   Nhi Long Phu Commune  - Cang Long  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0045
14 CANG LONG, TRA VINH Nhi Long Commune - Cang Long   Nhi Long Commune - Cang Long  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0046
15 CANG LONG, TRA VINH Duc My Commune - Cang Long    Duc My Commune - Cang Long   District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0047
16 TIEU CAN, TRA VINH Long Thoi Commune - Tieu Can   Long Thoi Commune - Tieu Can  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0048
17 TIEU CAN, TRA VINH Tan Hoa Commune  - Tieu Can   Tan Hoa Commune  - Tieu Can  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0049
18 TIEU CAN, TRA VINH Hung Hoa Commune - Tieu Can   Hung Hoa Commune - Tieu Can  District, Tra Vinh Province  VN - TVOR -0050
HA GIANG 1 VI XUYEN, HA GIANG Orchards
'- Thon Lung Puc
Phong Quang Commune,  Vi Xuyen  District, Ha Giang Province VN - HGAOR - 0001
2 VI XUYEN, HA GIANG Orchards
' -Thon Ban Man
Phong Quang Commune,  Vi Xuyen District,  Ha Giang Province VN - HGAOR - 0002
3 BAC ME, HA GIANG Orchards
'- Thon Ta Mo
 Yen Dinh Commune,  Bac Me  District,  Ha Giang Province VN - HGAOR - 0003
4 BAC ME, HA GIANG Orchards
'-Thon Na Trang
 Yen Dinh Commune,  Bac Me District,  Ha Giang Province VN - HGAOR - 0004
5 BAC ME, HA GIANG Orchards
'- Thon Khuoi Trong
 Yen Dinh Commune,  Bac Me  District,  Ha Giang Province VN - HGAOR - 0005
6 YEN MINH, HA GIANG Thon Phu Tỷ 1,2  Na Khe Commune,  Yen Minh  - Ha Giang Province VN - HGAOR - 0006
LONG AN 1 DUC HUE, LONG AN My Binh's Orchard My Binh Commune - Duc Hue District, Long An Province VN - LAOR - 0055
2 DUC HUE, LONG AN Dong Thanh's Orchard Dong Thanh townlet - Duc Hue District, Long An Province VN - LAOR -0056
LAM DONG 1 DALAT, LAM DONG Dalat city  Orchard Dalat - Lam Dong Province VN - LDOR -0005
2 BAO LOC, LAM DONG Bao Loc City  Orchard Bao Loc - Lam Dong Province VN - LDOR - 0011
3 DAM RONG, LAM DONG Dam Rong Orchard Dam Rong District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0017
4 LAC DUONG, LAM DONG Lac Duong Orchard Lac Duong District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0023
5 LAM HA, LAM DONG Lam Ha Orchard Lam Ha District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0029
6 DON DUONG, LAM DONG Don Duong Orchard Don Duong District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0035
7 DUC TRONG, LAM DONG Duc Trong Orchard Duc Trong District - Lam Dong Province VN - LDOR -0041
8 DI LINH, LAM DONG Di Linh Orchard Di Linh District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0047
9 BAO LAM, LAM DONG Bao Lam Orchard Bao Lam District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0053
10 DA HOAI, LAM DONG Da Hoai District Da Hoai District, Lam Dong Province VN - LDOR - 0059
11 Da Teh, LAM DONG Da Teh Orchard Da Teh District - Lam Dong Province VN - LDOR - 0065
12 CAT TIEN,  LAM DONG Cat Tien Orchard Cat Tien District - Lam Dong Province VN - LDOR -0071
KIEN GIANG 1 U MINH THUONG, KIEN GIANG Buffer zone between 02 Communes  Minh Thuan and An Minh  Bac Communes,  U Minh ThuongDistrict, Kien Giang Province VN - KGOR - 0003
2 HON DAT, KIEN GIANG  My Thai Cooperative  Thai Thinh Hamlet - Hon Dat District,Kien Giang Province VN - KGOR - 0017
DONG NAI 1 TRANG BOM, DONG NAI Thanh Binh Orchard Thanh Binh  Commune, Trang Bom District , Dong Nai Province VN - DNOR - 0037
2 TRANG BOM, DONG NAI Bau Ham  Orchard Bau Ham Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0038
3 TRANG BOM, DONG NAI Song Trau Orchard Song Trau Commune, Trang Bom District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0039
4 DINH QUAN, DONG NAI Thanh Son Orchard Thanh Son commune, Dinh Quan District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0040
5 LONG KHANH, DONG NAI Bao Vinh Orchard Bao Vinh  Commune - Long Khanh town, Dong Nai Province VN - DNOR - 0041
6 LONG KHANH, DONG NAI Bao Quang  Orchard Bao Quang Commune - Long Khanh town, Dong Nai Province VN - DNOR - 0042
7 LONG KHANH, DONG NAI Bau Tram Orchard Bau Tram Commune - Long Khanh town, Dong Nai Province VN - DNOR - 0043
8 LONG KHANH, DONG NAI Xuan Tan Orchard Xuan Tan  Commune - Long Khanh town, Dong Nai Province VN - DNOR - 0044
9 LONG KHANH, DONG NAI Hang Gon Orchard  Hang Gon  Commune - Long Khanh town, Dong Nai Province VN - DNOR - 0045
10 TAN PHU, DONG NAI Phu Dien Orchard Phu Dien Commune -Tan Phu District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0046
11 TAN PHU, DONG NAI Phu An and Phu Xuan Orchard Phu An  Commune -Tan Phu District , Dong Nai Province VN - DNOR - 0047
12 TAN PHU, DONG NAI Phu Xuan Orchard Phu Xuan Commune -Tan Phu District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0048
13 CAM MY, DONG NAI Xuan My Orchard Xuan My  Commune - Cam My District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0049
14 CAM MY, DONG NAI Xuan Tay Orchard Xuan Tay Commune - Cam My District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0050
15 THONG NHAT, DONG NAI Gia Tan 1, Gia Kiem, Quang Trung and Xa Lo 25  Orchard Gia Tan 1, Gia Kiem, Quang Trung and Xa Lo 25  Commune - Thong Nhat District, Dong Nai Province VN - DNOR - 0051
LAO CAI 1 BAO THANG, LAO CAI Thai Nien's Orchard Thai Nien commune- Bao Thang District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0001
2 MUONG KHUONG, LAO CAI Ban Laug's Orchard Ban Lau commune, - Muong Khuong District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0002
3 MUONG KHUONG, LAO CAI Lung Vai's Orchard Lung Vai commune- Muong Khuong District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0003
4 MUONG KHUONG, LAO CAI Nam Chay 's Orchard Nam Chay commune -, Muong Khuong District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0004
5 BAT XAT, LAO CAI Nam Chac 's  Orchard Nam Chac - Bat Xat District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0005
6 BAT XAT, LAO CAI A Mu Sung -  Orchard A Mu Sung - Bat Xat District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0006
7 BAT XAT, LAO CAI Coc My    Orchard Coc My  Communes - Bat Xat District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0007
8 BAT XAT, LAO CAI Trinh Tuong   Orchard Trinh Tuong Communes - Bat Xat District, Lao Cai Province VN - LCOR - 0008
9 LAO CAI, LAO CAI Bac Cuong's Orchard
Bac Cuong Ward, Lao Cai City, Lao Cai Province
VN - LCOR - 0009
HAI DUONG 1 KIM MON, HAI DUONG Dong bai, bai Ngoai Que Linh Orchard Que Linh Village, Thuong Quan Commune, Kim Mon District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0025
2 KIM MON, HAI DUONG Dong bai, bai Ngoai Khue Bich Orchard Khue Bich Village, Thuong Quan Commune, Kim Mon District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0026
3 KIM THANH, HAI DUONG Dong bai, bai Ngoai Cam Thuong Orchard Viet Hung Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0034
4 KIM THANH, HAI DUONG Dong bai Thien Dap Orchard Kim Xuyen Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0035
5 KIM THANH, HAI DUONG Dong bai, bai Ngoai Cong Cao Orchard Kim Dinh Commune, Kim Thanh District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0036
6 THANH HA, HAI DUONG Dong bai, Thanh Khe Orchard Thanh Khe Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0042
7 THANH HA, HAI DUONG Dong bai, bai ngoai Vinh Binh Orchard Thanh Cuong Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0043
8 THANH HA, HAI DUONG Dong bai, bai ngoai Cap Thuong Orchard Tien Tien Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0044
9 THANH HA, HAI DUONG Dong bai, bai ngoai Kim Can Orchard Thanh Lang Commune, Thanh Ha District, Hai Duong Province VN - HDOR - 0045
TIEN GIANG 1 GO CONG, TIEN GIANG Binh Dong 's Orchard   Binh Dong commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0082
2 GO CONG, TIEN GIANG Binh Xuan 's Orchard   Binh Xuan commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0083
3 GO CONG, TIEN GIANG Long Chanh 's Orchard   Long Chanh commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0084
4 GO CONG, TIEN GIANG Long Hoa 's Orchard   Long Hoa commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0085
5 GO CONG, TIEN GIANG Long Hung 's Orchard   Long Hung commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0086
6 GO CONG, TIEN GIANG Long Thuan 's Orchard   Long Thuan commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0087
7 GO CONG, TIEN GIANG Tan Trung 's Orchard   Tan Trung commune -  Go Cong Town, Tien Giang Province VN - TGOR - 0088
BA RIA-VUNG TAU 1 CHAU DUC, BA RIA - VUNG TAU Thien Hoa's Farm (Rubber Farm No  4)
Nong     truờng
Thien       Thoa (nong    truờng cao su Doi 4)
Xuan Hoa Hamlet,  Xuan Son Commune,  Chau  Duc District, Ba Ria- Vung Tau Province VN - BVOR - 0002
2 XUYEN MOC, BA RIA - VUNG TAU Hoa Binh 2 Farm
Nong     truờng cao    su    Hoa Bình  2  (thuoc cong  ty  cao  su
Thong Nhat)
 Hoa   Bình Commune -Xuyen  Moc District, Ba Ria- Vung Tau Province VN - BVOR - 0003
3 CHAU DUC, BA RIA - VUNG TAU Xa Bang - Chau Duc Group No  54, 64, Lien Son Hamlet,  Xa    Bang Commune, Chau Duc District, Ba Ria- Vung Tau Province VN - BVOR - 0004
4 XUYEN MOC, BA RIA - VUNG TAU Tan Lam Orchard  Bau Soi Hamlet, Tan Lam Commune -Xuyen  Moc District, Ba Ria- Vung Tau Province VN - BVOR - 0006
HUNG YEN 1 HUNG YEN CITY, HUNG YEN Cao Xa's Prodcution are Lam Son Ward - Hung Yen City,Hung Yen Province VN - HYOR - 0019
2 HUNG YEN CITY, HUNG YEN Phuong Hoang, Tan Hung, Cao Xa  Hung Cuong Commune - Hung Yen City,Hung Yen Province VN - HYOR - 0020
3 HUNG YEN CITY, HUNG YEN Phu Cuong Orchard Dong Hong, Doanh Chau, Tan Trung and Ke Chau 3 Hamlet, Phu Cuong Commune - Hung Yen City,Hung Yen Province VN - HYOR - 0021
4 KHOAI CHAU, HUNG YEN Dai Tap Orchard  Ninh Tap Hamlet,  Dai Tap Commune - Khoai Chau District,Hung Yen Province VN - HYOR - 0022
5 KIM DONG, HUNG YEN  Hung An Orchard  Dong Long Hamlet,  Hung An Commune - Kim Dong District,Hung Yen Province VN - HYOR -0023
6 KIM DONG, HUNG YEN Van Nghe, Nho Lam, Mai Dong, Kim Dong  Van Nghe, Nho Lam, Mai Dong, Kim Dong District,Hung Yen Province VN - HYOR - 0024
CAN THO 1 CO DO, CAN THO Thoi Hung Orchard Thoi Hung Commune -Co Do District, Can Tho City VN - CTOR - 0012
HA NOI 1 GIA LAM,  HA NOI  Kieu Kỵ Agro-Cooperative -  Gia Lam  Kieu Kỵ  Commune - Gia Lam District– Ha Noi VN - HANOR -  0004
2 GIA LAM,  HA NOI Co Bi Agro-Coperative,  Gia Lam  Co Bi Commune - Gia Lam District– Ha Noi VN - HANOR -  0006
3 GIA LAM,  HA NOI  Phu Thi Agro-Coperative,  Gia Lam  Phu Thi  Commune - Gia Lam District– Ha Noi VN - HANOR -  0007
4 GIA LAM,  HA NOI Kim Son Agro- Cooperative
HTX DVNN Kim Son,  Gia Lam
Kim Son Commune - Gia Lam District– Ha Noi VN - HANOR -  0008
5 ME LINH, HA NOI Thang Loi Agro-Cooperative
HTX SX va Cung ung Rau qua sach Thang Loi,  Me Linh
 Van Khe Commune - Me Linh District, Ha Noi VN - HANOR -  0011
6 ME LINH, HA NOI Thach Da Agro-Coperative
HTX NN Thach Da,  Me Linh
 Thach Da Commune - Me Linh District, Ha Noi VN - HANOR - 0012
7 DAN PHUONG, HA NOI Trung Chau Agro-Coperative
HTX NN Trung Chau,  Dan Phuong
Trung Chau Commune - Dan Phuong District, Ha Noi VN - HANOR -  0015
8 THUONG TIN, HA NOI Tu Nhien Agro-Coperative
HTX NN Tu Nhien;  Thuong Tin
 Tu Nhien Commune - Thuong Tin District, Ha Noi VN - HANOR -  0028
NGHE AN 1 DIEN CHAU, NGHE AN Dien Tho  Dien Tho Commune - Dien Chau District, Nghe An Province VN-NAOR -  0003
2 DIEN CHAU, NGHE AN Dien Lien Dien Lien Commune - Dien Chau District, Nghe An Province VN-NAOR -  0005
CA MAU 1 U MINH, CA MAU U Minh's Orchard Khanh Thuan commune, U Minh District, Ca Mau Province VN - CMOR - 0001
BAC NINH 1 TIEN DU, BAC NINH Canh Hung Seafood and Agricultre Cooperative
HTX Nong nghiep va Thủy san Canh Hung
Canh Hung; Minh Dao -Tien Du District, Bac Ninh Province VN - BNOR - 0001
2 YEN PHONG, BAC NINH Canh Hung Seafood and Agricultre Cooperative
HTX Nong nghiep va Thủy san Canh Hung
Hoa Tien - Yen Phong District, Bac Ninh Province VN - BNOR - 0002
3 THUAN THANH, BAC NINH Hoai Thuong Orchard
Dat bai xa Hoai Thuong
Hoai Thuong, Thuan Thanh District, Bac Ninh Province VN - BNOR -0003
4 THUAN THANH, BAC NINH Dinh To Orchard
Dat bai xa Dinh To
Dinh To - Thuan Thanh District, Bac Ninh Province VN - BNOR - 0004
GIA LAI 1 MANG YANG, GIA LAI  Agricultural Farm ( Hoa Dao )  Dak Tley,  Mang Yang District,   Gia Lai Province VN - GLOR -  0004
DAK LAK 2 KRONG PAK, DAK LAK KD Green Farm Joint Stock Company Vu Bon Commune, Krong Pak District, Dak Lak Province VN - ĐLOR - 0002
TAY NINH 1 GO DAU, TAY NINH  Phuoc Thanh's Orchard  Phuoc Hoa, Phuoc Dong - Phuoc Thanh commune,  Go Dau District District,  Tay Ninh Province  VN - TNOR - 0021
2 TRANG BAN, TAY NINH  Don Thuan's Orchard  Ben Kinh,  Don Thuan,  Trang Bang District,  Tay Ninh Province  VN - TNOR - 0037
54 TAN BIEN, TAY NINH TLK san xuat chuoi gia Nam My Bau Ra Hamlet, Thanh Bac Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province VN - TNOR -  0052
60 TAN CHAU, TAY NINH Ho Thanh Tung's Farm Hoi Thanh Hamlet, Tan Hoi Commune, Tan Chau District, Tay Ninh Province VN - TNOR -  0058
63 DUONG MINH CHAU, TAY MINH Lefarm Company Limited (Cong ty TNHH Lefarm) B1 Hamlet, Phuoc Minh Commune, Duong Minh Chau District, Tay Ninh Province VN - TNOR -  0061
73 TAN BIEN, TAY NINH Lavifood Joint Stock Company
(Cong ty co phan Lavifood)
Thanh Bac Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province VN - TNOR -  0071
74 TAN BIEN, TAY NINH Lavifood Joint Stock Company
(Cong ty co phan Lavifood)
Tan Binh Commune, Tan Bien District, Tay Ninh Province VN - TNOR -  0072
         
QUANG NGAI 1 SON TINH, QUANG NGAI Tho Loc Dong Tinh Ha Commune -  Son Tinh District, Quang Ngai Province VN - QNGOR - 0021
2 QUANG NGAI CITY, QUANG NGAI Thon thong nhat Tinh an Tay Commune -  Quang Ngai City, Quang Ngai Province VN - QNGOR - 0022
LANG SON 1 VAN LANG, LANG SON Na Leng Production are  Tan My commune,  Van Lang District ,  Lang Son Province VN - LSOR - 0007
2 VAN LANG, LANG SON Po Pheo, Coc Hat  Hoang Viet commune,  Van Lang District ,  Lang Son Province VN - LSOR - 0008
HAI PHONG 1 THUY NGUYEN, HAI PHONG Lien Khue Orchard Lien Khue Commune, Thuy Nguyen District, Hai Phong City VN - HPOR - 0001
2 THUY NGUYEN, HAI PHONG Chinh My Orchard Chinh My Commune - Thuy Nguyen District, Hai Phong City VN - HPOR - 0002
3 TIEN LANG, HAI PHONG Tay Hung - Tien Lang (Orchards) Tay Hung Commune  - Tien Lang District, Hai Phong City VN - HPOR - 0003
KON TUM 1 TU MO RONG, KON TUM Tu Mo Rong Orchard Tu Mo Rong District, Kon Tum Province VN - KTOR - 0001
2 KON PLONG, KON TUM Kon Plong Orchard Kon Plong District, Kon Tum Province VN - KTOR - 0002
PHU THO 1 TAM NONG, PHU THO Thuong Nong Orchard Thuong Nong  Commune,  Tam Nong , Phu Tho Province VN - PTOR - 0012 
2 TAM NONG, PHU THO Huong Non Orchard Huong Non Commune,  Tam Nong , Phu Tho Province VN - PTOR - 0013
3 TAM NONG, PHU THO Hong Da  Orchard Hong Da Commune,  Tam Nong , Phu Tho Province VN - PTOR - 0014
4 TAN SON, PHU THO Vinh Tien Orchard Vinh Tien -  Tan Son , Phu Tho Province VN - PTOR - 0015
5 HA HOA, PHU THO Ha Hoa  Orchard  Mai Tung and Vu Cau Communes - Ha Hoa , Phu Tho Province  VN - PTOR - 0016
6 THANH BA, PHU THO Vu Yen Orchard Do Son, Hoang Cuong, Man Lan and Vu Yen Communes - Thanh Ba  District, Phu Tho Province  VN - PTOR - 0017
7 CAM KHE, PHU THO Cam Khe , Phu Tho Province Phuong Xa and Sai Nga Communes,  Cam Khe District, Phu Tho Province VN - PTOR - 0018
DAKNONG 1 DAK MIL, DAK NONG Dak Drong  Orchard  Dak Drong Commune - Dak Mil District, Dak Nong Province VN- DNOOR -0001
2 DAK MIL, DAK NONG Nam Dong  Orchard  Nam Dong Commune - Dak Mil District, Dak Nong Province VN- DNOOR -0002
3 DAK MIL, DAK NONG Dak Wil  Orchard  Dak Wil Commune - Dak Mil District, Dak Nong Province  VN- DNOOR - 0003
4 DAK MIL, DAK NONG Ea Po  Orchard Ea Po Commune - Dak Mil District, Dak Nong Province VN- DNOOR -0004
5 DAK MIL, DAK NONG Dak Gằn Orchard  Dak GằnCommune - Dak Mil District, Dak Nong Province VN- DNOOR - 0005
BINH DUONG 1 PHU GIAO, BINH DUONG An Thai, Phu Giao District Hamlet 4, An Thai Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0001
2 BAC TAN UYEN, BINH DUONG Vuon Uom Hamlet,Tan Dinh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province Vuon Uom Hamlet,Tan Dinh Commune, Bac Tan Uyen District, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0002
3 PHU GIAO, BINH DUONG High-tech Agriculture Zone An Thai Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province An Thai Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0003
4 PHU GIAO, BINH DUONG  An Thai Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province Hamlet 4, An Thai Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0004
5 BEN CAT, BINH DUONG An Dien's Orchard Dong Soi Hamlet, An Dien Commune, Ben Cat Town, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0005
6 BAU BANG, BINH DUONG Bau Bang Farm  Ba Tu Hamlet, Cay Truong II Commune, Bau Bang District, Binh Duong Province VN - BDGOR - 0006
LAI CHAU 1 PHONG THO, LAI CHAU Phong Tho Orchard Phong Tho Town, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0001
2 PHONG THO, LAI CHAU Muong So Orchard Muong So Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0002
3 PHONG THO, LAI CHAU Khong Lao Orchard Khong Lao Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0003
4 PHONG THO, LAI CHAU Hoang Then Orchard Hoang Then Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0004
5 PHONG THO, LAI CHAU Nam Xe Orchard Nam Xe Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0005
6 PHONG THO, LAI CHAU Lan Nhi Thang Orchard Lan Nhi Thang Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0006
7 PHONG THO, LAI CHAU Sin Suoi Ho Orchard Sin Suoi Ho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0007
8 PHONG THO, LAI CHAU Ma Li Pho Orchard Ma Li Pho Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0008
9 PHONG THO, LAI CHAU Huoi Luong Orchard Huoi Luong Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0009
10 PHONG THO, LAI CHAU Ban Lang Orchard Ban Lang Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0010
11 PHONG THO, LAI CHAU Mu Sang Orchard Mu Sang Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0011
12 PHONG THO, LAI CHAU Dao San Orchard Dao San Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0012
13 PHONG THO, LAI CHAU Vang Ma Chai Orchard Vang Ma Chai Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0013
14 PHONG THO, LAI CHAU Ma Ly Chai Orchard Ma Ly Chai Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0014
15 PHONG THO, LAI CHAU Si Lo Lau Orchard Si Lo Lau Commune, Phong Tho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0015
16 SIN HO, LAI CHAU Chan Nua Orchard Chan Nua Commune, Sin Ho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0016
17 SIN HO, LAI CHAU Pa Tan Orchard Pa Tan Commune, Sin Ho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0017
18 SIN HO, LAI CHAU Hong Thu Orchard Hong Thu Commune, Sin Ho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0018
19 SIN HO, LAI CHAU Phin Ho Orchard Phin Ho Commune, Sin Ho District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0019
20 NAM NHUN, LAI CHAU Trung Chai Orchard Trung chai Commune, Nam Nhun District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0020
21 NAM NHUN, LAI CHAU Nam Hang Orchard Nam Hang Commune, Nam Nhun District, Lai Chau Province VN - LCOR - 0021

 

XEM  THÊM: Các loại chuối xuất khẩu phổ biến

 

 

XEM THÊM:

>> BỘ CHẾ PHẨM FUGI NANO PHÒNG TRỊ NẤM BỆNH HẠI CHUỐI

>> CHẾ PHẨM TRỪ SÂU SINH HỌC NHŨ NEEM

>> BỘ PHÂN BÓN CAO CẤP XỬ LÝ RA HOA ĐỒNG LOẠT

>> PHÂN BÓN AMINO ACID LÀ GÌ?