0
PRO-MIX 1 - Canxi bo kẽm đậm đặc chống rụng hoa và trái non, chống xoăn lá chùn đọt

Pro-mix 1 - canxi bo kẽm đậm đặc chống rụng hoa và trái non, chống xoăn lá chùn đọt

Liên hệ Còn hàng

Canxi bo kẽm đậm đặc chống rụng hoa và trái non, chống xoăn lá chùn đọt

Bổ sung bo kẽm dạng sữa đậm đặc
Tăng đậu trái - Phát đọt - Cứng cây

Thành phần chính: B-Zn-K2O-CaO: 5-7-5-2% (w/v).

 

CHẾ PHẨM CHỐNG RỤNG HOA, RỤNG BÔNG, RỤNG TRÁI NON

Chống rụng hoa & trái non
Tăng đậu trái
Phát chồi phát đọt
Chống chùn đọt
Chống xoăn lá, vàng lá
Tăng sức sống hạt phấn
Chống thối trái
Cứng cây
Lớn trái
Ngọt trái

CÁCH CHỐNG RỤNG HOA VÀ TRÁI NON TRÊN SẦU RIÊNG, XOÀI, ĐIỀU, CAFE, TIÊU, ỚT, CHANH DÂY, CAM, CHANH, QUÝT, BƯỞI, THANH LONG, NHÃN, VẢI, DÂU

Pha 20-40ml/ 16 lít nước sử dụng vào đầu vụ, trước khi ra hoa và sau khi đậu trái. Có thể sử dụng định kỳ hàng tháng để tăng cường sức mạnh cho cây. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsums.